Överbelången kan komma att straffa sigÖkning av skuldsättningen i Sverige bäddar för en kommande kris!

Nationalekonomer och självutnämnda experter i parti och minut pekar ut Sverige som ett av de länder som troligast kommer genomgå en skuldkris under de närmaste åren. Det är egentligen inte så konstigt menar Sami Sulieman i och med den höga skuldsättningsgraden i landet just nu.

Fler och fler lånar mer.

Ränteavdraget som är en subvention av ränteutgifter har ökat hushållens lust och möjlighet att låna pengar. Ränteavdragen kostar staten c:a 30 miljarder kronor om året trots dagens rekordlåga ränteläge. Avdragen leder till en snedvriden bostads- och bolånemarknad.

Njut medan det går.

Att man inte redan begränsat ränteavdragen till nyttigheter som bostadssektorn är ägnat att förvåna. Nu kan vem som vill använda sitt kreditkort var och hur som helst och åtnjuta ränteavdrag på skulder man drar på sig på både playan och i pisten.

Varning för överbelåning.

Flera internationella institut och forskare listar Sverige som ett av de länder som troligast kommer genomgå en skuldkris under de närmaste åren. Länder som Danmark, Finland, Irland, Kanada, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland har redan sett faran i tid och vidtagit åtgärder.

Gränsen snart nådd.

Sverige ligger ytterst nära gränsen för risken för finansiell instabilitet menar Riksbanken. ”Den ökade skuldsättningsgraden beror på det låga ränteläget, högre reallöner och den starka arbetsmarknaden som driver upp prisnivån på bostäder i landet” tror man ostaa viagra suomessa netistä.

Inget recept ännu.

Hur krisen skall undvikas, om den kan undvikas och vem som skall hålla i taktpinnen är politiker och experter som vanligt långtifrån överens om. Det enda säkra tipset till den enskilde är sannolikt att betala av så mycket man bara orkar och kan på sina bolån och undvika alla andra lån i största mån det går.