Sami Suleiman:
Vikten av en finansiell rådgivare har nog aldrig varit så aktuell som idag. Att få grepp om privatekonomin kräver allt större engagemang och kunskap i en ständigt föränderlig finansiell marknad