Deklarera i tid tipsar Sami SuliemanNU ÄR DET DAGS FÖR DEKLARATIONEN 2017

Deklarera i tid tipsar Sami Sulieman

Ett stående tips från oss är att alltid deklarera i tid. Senast den 2 maj ska din inkomstdeklaration finnas hos Skatteverket. Om den inte gör det får du betala en förseningsavgift på 1250 kr.

Flera tjänster i år ger möjlighet till Rut-avdrag

Tidigare har du kunnat göra avdrag för trädgårdsarbeten som gräsklippning, krattning och ogräsrensning. Nu kan du även göra avdrag för:
Beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar.
Röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning.
Kompostering och ihopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling.
Återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.

Har du flyttat?

Flyttjänster som ger rätt till rut-avdrag:
Flytt av bohag mellan bostäder.
Packning och uppackning.
Lastning, lossning eller annat iordningställande för transport.
Arbetstiden för transporten.

Har du IT utrustning?

Vissa IT-tjänster ger rätt till avdrag enligt de nya reglerna. T.ex. att installera, reparera och underhålla:
data- och it-utrustning, t.ex. persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smartphones och spelkonsoler.
kringutrustning som stödjer data- och it-utrustningen och som är sammankopplade med dessa, till exempel skrivare, skannrar och avläsare.
dataprogram och dataförbindelser som hanterar hushållens it-utrustning och som kan ta emot och/eller sända elektronisk kommunikation, till exempel modem, routrar, fiber- och nätverkskablar samt wifi-utrustning.
Tänk på att inte anlita närstående för RUTavdrag!

Avdrag för dina räntekostnader

För bostadslån, rena krediter och banklån får du dra av 30 % av alla dina ränteutgifter upp till 100 000 kr. För räntekostnader över 100 000 kr får du göra avdrag på 21 %. D.v.s. 21 % på den del som överstiger 100 000 kr. Ränteavdrag för lån brukar för det mesta redan vara ifyllt i din deklaration, men det är alltid bra att dubbelkolla så att siffrorna stämmer. Det kan vara värt att nämna att CSN-lån är inte avdragsgillt.

Bil till jobbet

Parkeringsavgifter
Om du använt bilen minst 60 dagar under året och kört minst 300 mil i tjänsten kan du dra av dina parkeringsavgifter de dagar du haft bilen i jobbet.
Cykel till jobbet
Då får du dra av 250 kr om året.

21 mars

Om du har BankID eller Mobilt BankID kan du från och med 21 mars lämna in din inkomstdeklaration
Annars är det 2 Maj du ska komma ihåg!

Lycka till med årets deklaration önskar Sami Sulieman