Sluta bossa! Var en ledare i ställetSami Sulieman intervju i Dagens VD (http://www.dagensvd.se/vikten-av-att-inkludera-medarbetarna)

Sluta bossa, chefen! Var en ledare i stället

Det är stor skillnad mellan en chef och en ledare, menar VD:n Sami Sulieman som ger tips på hur man engagerar medarbetarna.

Skillnaden mellan en chef och en ledare är enkel menar Sami Sulieman, som är VD för finansbolaget Prescott Lewis i Malmö. Enligt honom så bestämmer en chef det mesta själv, men en ledare inkluderar sina medarbetare i vart man är på väg. Tillsammans är ordet som genomsyrar ledarskapet.

För det första, vill man nå framgång med att nå sina mål som ledare så är det helt enkelt bättre att vara en ledare, för då jobbar alla mot samma mål. Energin och passionen blir högre när medarbetarna har upplevelsen av att de faktiskt kan påverka sina arbetsuppgifter.

En duktig ledare bjuder in medarbetarna till att vara delaktiga i att sätta upp sina egna mål.

”Att vara med i båten skapar en känsla av ägandeskap. Det är mycket stor skillnad mellan att känna till målen och att verkligen känna för målen”, säger Sami.

Enligt Sami är det bra om man bokar in en halv eller heldag där man alla tillsammans går igeinom vilka som är företagets möjligheter och utmaningar. Alla bör får komma med förslag och möjligheter att uttrycka sina åsikter om både stort och smått.

Sedan är det ledningens jobb att sy ihop något av det man gemensamt kom fram till på mötet.

”Enligt min erfarenhet som ledare så blir resultatet mycket bättre om medarbetarna fått vara med och gjort sina röster hörda.”

När den färdiga planen sedan ska presenteras så kommunicera den så att medarbetarna känner igen vad de själva sagt och tänkt.

”Under presentationen är det bra om ledaren inkluderar medarbetarnas egna citat som hänvisning till att det inte bara är hans eller hennes idéer som ligger till grund för den nya kartan. Effekten av detta är att medarbetarna växer och tror mer på sin förmåga att kunna genomföra förändringarna i praktiken”, avslutar Sami med eftertryck.