Låt småföretagen växa

Bankerna måste minska sina kapital- och riskkrav så att fler småföretag kan expandera och anställa

Med en sådan förändring skulle det kunna innebära 250 000 nya jobb.

På grund av de kapital- och riskkrav som finns idag är det nästintill en omöjlighet för småföretagare och entreprenörer att få låneansökningar beviljade. Detta trots att majoriteten av Sveriges bolag består av just småföretagare, en majoritet som till stor del enligt Företagarnas finansieringsrapport från 2015 önskar expandera. En vilja som cirka hälften aldrig får igenom på grund av att det inte finns tillgång till finansiering.

Detta innebär att det idag är cirka en halv miljon företagare som inte kan växa och skapa nya arbetstillfällen för samhället. Istället kämpar vårt land med en hög arbetslöshet, där fullt friska arbetstagare kostar samhället stora summor pengar varje dag i form av olika bidrag – otroliga nettoförluster för staten som med en reform i strukturen enkelt skulle kunna förhindras.

Det optimala för samhället vore att se över möjligheterna som företagare kan skapa

Skulle det bli förmånligt för Sveriges banker att låna till småföretagare med vettiga konkurrenskraftiga idéer kunde fler företag bidra till Sveriges välfärd och skapa ett starkare näringsliv. Fler arbeten kunde skapas, färre bidrag hade behövts och fler skattebetalare hade bidragit till samhällets ekonomiskt hållbara tillväxt.

Tyvärr är denna utopi långt ifrån sanningen. Istället för att göra det värt för bankerna att investera i fruktiga företagsidéer kostar det idag lika mycket att belåna hundratusen kronor, som det kostar att belåna hundratusentals miljoner.

Detta är en ologisk och framförallt orimlig lösning. Istället för att fokusera på varje enskilt företags affärsidé, hamnar fokus på de kapital- och riskkrav som står fastställda. Som konsekvens lånar bankerna hellre ut stora volymer med säkerställda villkor, än att låna ut många små lån som är svåra att finna tid för, något som i sin tur förstärker den onda spiral som Sveriges näringsliv idag
befinner sig i.

Skulle dessa kapital- och riskkrav istället minskas skulle bankernas trösklar för att bevilja lån kunna sänkas till förmån för Sveriges näringsliv. Skulle exempelvis endast hälften av den halva som nekats möjlighet till lån, plötsligt få tillgång till den finansiering som behövs för en framgångsrik expansion skulle 250 000 arbeten kunna skapas redan imorgon.

250 000 jobb.

Fundera över den statistiken en stund.

Sami Sulieman