Sami Sulieman berättar och ger information om hur insättningsgarantin egentligen funkar hos banker och finansinstitutInsättningsgarantin, bra att den finns men är den säker?

Sami Sulieman berättar och ger information om hur insättningsgarantin egentligen funkar hos banker och finansinstitut.
Enligt flera företrädare ska vi vara ”glada” för att vi inte har negativ nominell ränta på våra spar- och transaktionskonton givet Riksbankens negativa styrränta.

Någonstans här kanske ni ställer er frågorna;
Risk? Det är ju riskfritt med kontosparande hos banker, eller? Insättningsgarantin – den staten garanterar – täcker ju maximalt 950 000 kr (förr var det 100 000 euro)?

Tänk om!
Insättningsgarantin är, precis som mycket annat i det finansiella systemet, en illusion av säkerhet.

Efter en tid av efterforskningar kan vi konstatera följande;

•Alla banker och finansinstitut som är anslutna till insättningsgarantin i Sverige betalar löpande in avgifter till en specifik fond
•Insättningsgarantifonden – fonden där medel ska tas från vid behov – hade en total behållning om 35,2 miljarder kronor vid slutet av förra året.
• Allmänhetens inlåning till svenska banker och finansbolag uppgick till 1527 miljarder.

Det kan alltså vara bra att sprida sina risker vid uppbyggnad av kapital tipsar Sami Sulieman