Fem tips till dig som vill expandera

Sami Sulieman delger oss här sina tips för att lyckas med en expansion

Som entreprenör söker man oftast frihet som kan nås via expansion men bara om det görs på rätt vis då det även kan leda till ökade risker och påfrestningar

Fem tips till dig som vill expandera ditt företag från Sami Sulieman

  1. Syftet måste vara tydligt För att expansionen inte ska bli meningslös måste du veta exakt varför du expanderar. Skriv en utförlig beskrivning av din vision och jobba sedan för den.
  2. Teckna avtal med valarna Det är viktigt att säkerställa kassaflödet i en expansionsfas. För att göra detta måste du ändra fokus från produktion till dina tjänsters mervärde och sedan presentera dem för de stora valarna. 2-3 valar som kunder brukar räcka för att stabilisera en expansion.
  3. Släpp kontrollen Där finns ingen anledning till att du ska göra allt själv, låt dina anställda växa och ta ansvar. Genom att släppa kontrollen och fördela arbetsinsatserna mellan dig och dina anställda kan lönsamheten öka och frihet uppnås.
  4. Omge dig med människor som lyckats När man gör något som man aldrig gjort förut kan det vara skönt att kunna ta hjälp av någon som redan vet hur det går till. Genom att umgås med människor som redan lyckats kan du få värdefulla tips som kan hjälpa dig med expansionen.
  5. Bearbeta marknaden För småföretagare finns det inget skadligare än felrekrytering. Nätverka därför successivt i förebyggande syfte och bearbeta din marknad. När en tjänst blir aktuell blir rekryteringen på så vis lättare eftersom att du då redan vet vilka kandidater som är rätt för tjänsten.