sami sulieman pensionar
Pensionärerna blir allt fattigare och det här ser inte ut att vara en utvecklig som kommer svänga under de kommande åren säger Sami Sulieman

Fattig pensionär, inte jag väl?

Pensionärerna blir allt fattigare och det här ser inte ut att vara en utvecklig som kommer svänga under de kommande åren säger Sami Sulieman.
Många tror att det inte gäller dem själva, man väljer att skjuta framtiden åt sidan och går runt med skygglappar för ögonen.
Det har varit blandade reaktioner men många sympatiserar med pensionärerna medans andra ser åt sidan utan att riktigt ta det till sig att det snart även kan vara deras tur.

Fattigdom på ålderns höst

Ja, om 5-10 år eller om kanske 15-20 år kan det ju vara din tur, din tur att leva i fattigdom under din ålders höst. Det är nämligen inte så troligt att din pension kommer att bli bättre än pensionärerna i dag.
Har du en partner i samma hushåll? Räknar du dessutom in din partners inkomst när du planerar din pension gör du ett stort fel. Den hårda sanningen är nämligen att denna andra inkomst plötsligt kan komma att falla bort, en dag står du kanske där själv. Ett öde som kommer att drabba oss alla – lika säkert som att vi betalar skatt.

Efterlevnadsskyddet är inte heller någon räddning då man i regel inte får mer än 250 000 kronor när ens partner går bort.
Detta är relativt lite pengar om du till exempel skulle ha en levnadsstandard och lån på boende som totalt kräver just två stycken heltidslöner. Hur ska man då kunna bo kvar i sitt egna hem? Det krävs utöver detta ytterligare utgifter för att kunna driva ett hushåll – situationen blir snart ohållbar. Ett hus eller en lägenhet slukar pengar.

Boendekostnader är en stor del av varje svensks utgift var månad. Boendet är en trygghet som varje svensk helst inte vill rucka på. Visst kan man flytta till mindre men många nybyggda lägenheter kostar mer än att bo i en gammal villa idag. Så många bor kvar i sin gamla bostad även om den är för stor. Det kan bli en kämpig tid.
Dör en part i ett äktenskap tvingas ofta den efterlevande att flytta på grund av ekonomiska orsaker.

Planerar folk för sin pensionstid?

Tyvärr alltför sällan. Man tror ens pension ska vara tillräcklig för ett bra liv. Flera borde sätta sig ned och se över sin ekonomi med framtiden i fokus.
Hur kan vi vara så säkra? Jo, de kunder vi träffar som är 55 år eller äldre har inte någon koll på hur det egentligen ligger till med pensionen.
Inte mer än 10 % av de vi träffar vet hur illa det ligger till och inte heller mer än 10 % är nöjda med sin situation, eller ens tror att de kommer att kunna klara av den.

Tittar vi istället mot våra pensions- och efterlevandeutredningar ser siffrorna inte vidare snygga ut, hela 90 % säger då att deras pension räcker inte till. Man bör alltså redan i arbetsför ålder göra lite planeringar för hur man vill ha det när man blir pensionär.
Kanske behöver man starta planeringen för sin ålderdom redan idag om man vill ha ett bra liv som pensionär tipsar Sami Sulieman