Sami Sulieman

Det nya amorteringskravet – så påverkar det dig

Det nya amorteringskravet har fått motta stor kritik från aktörer som Riksbankens ledamöter, Kammarrätten i Jönköping och forskare inom EU – men trots dessa kritiska röster har Finansinspektionen nu valt att gå vidare med sitt beslut. Den 1 juni 2016 träder det nya amorteringskravet i kraft på riksnivå.

Konsekvenser på sikt

Kritiken som riktats mot amorteringskravet gäller främst de konsekvenser som man uppskattar att det kommer ha på konsumtionsmönster, pensionärer och – framför allt – unga som försöker ta sig in på bostadsmarknaden.

Det nya amorteringskravet påverkar lånetagaren på så sätt att man inte längre amorterar på tilläggsbeloppet i lånesumman, utan på hela fastighetslånet, förklarar Sami Sulieman, VD för Svenska Kapitalfonden.

Procentuell ökning av lånekostnader

I siffror innebär detta att du, om du kommer över brytpunkten på 70 % i belåningsgrad, förskaffar dig en hög procentuell ökning av dina lånekostnader på lång sikt.

Låt oss säga att du har ett lån på cirka 1,5 miljoner kronor, men väljer att belåna din fastighet på cirka hundra tusen kronor till. Ett sådant lån skulle då innebära att du får amortera på 1,6 miljoner kronor, istället för på tilläggsbeloppet. Du kommer alltså att få amortera 32 000 kronor per år, motsvarande 32 % av dina hundra tusen – det som skulle varit en okej pensionsförsäkring blir istället en dyr historia, fortsätter Sami.

Dessa grupper ligger i riskzonen

Enligt Sami är det de människor som är beroende av sitt hus som tillgång som löper störst risk att påverkas negativt av amorteringskravet.

Amorteringskravet drabbar inte de rika, utan det drabbar alla de som vill använda sitt hus som pensionsförsäkring genom att omvandla det till faktiska likvider, alla de som behöver utföra en dyr renovering eller de människor som ligger på dödsbädden och behöver assistera sin partner med snabba tillgångar– men inte längre kommer kunna göra det på grund av kostnadsökningen som amorteringskravet för med sig, säger han.

Minimera ekonomisk påverkan

För att minimera den ekonomiska påverkan, råder Sami Sulieman därför människor som befinner sig i riskzonen och som vet med sig att de kan behöva finansiella resurser framöver, att belåna huset redan nu.

Det är inget farligt med att låna egentligen, Sverige har ingen negativ ekonomisk tillväxt och Finansinspektionens bolånebarometer visar tydligt att vi har en god marginal i hushållen, varför beslutet är helt ologiskt. De goda nyheterna här är att de lån som görs innan den 1 juni inte omfattas av amorteringskravet, vilket betyder att dessa lån inte kommer att påverkas, konstaterar Sami Sulieman.

Skribent Johanna Järvstråt
Fotograf Jens C Hillner