Nfattigpensionärerna blir alltfler menar sami suliemanu blir det fler och fler fattigpensionärer i Sverige

Under de senaste åren har andelen s.k. fattigpensionärer ökat avsevärt och det kommer knapast som en överraskning menar Sami Sulieman.
Pensionärsorganisationerna har unisont slagit larm av och till under åren, men larmen och klagoropen har inte påverkat politiken. Allt fler svenska pensionärer halkar nu ner under fattigdomsgränsen säger Sami Sulieman.

Allting är relativt

Många talar om fattigdomsgränsen men få berättar var den ligger. Det är dessutom en s.k. relativ gräns eftersom den beror på vem man jämför sig med. Det finns ju länder i världen där personer i 70-årsåldern skulle bli glada som barn om de hade bara en bråkdel av den svenska fattigpensionärens inkomst. I många länder finns det ju knappt ett pensionssystem utan familjen ansvarar för att ta hand om sina äldre.

Här går gränsen

Jämför vi oss med pensionärer i EU så ligger vi svenskar risigt till. Så här har man hittat gränsen. Man tar helt enkelt och bestämmer medianinkomsten i Sverige. Pensionsmyndigheten själv har slagit fast att 35 % av svenska pensionärer har mindre än 10 800 kronor i månaden. Det beloppet anses utgöra 60% av medianinkomsten och här går alltså fattigdomsgränsen. Har du mindre i plånboken inklusive ev. bostadsbidrag m.m. så har du fallit under fattigdomsgränsen, åtminstone i Europa.

Det går snabbt utför

C:a 10 år tillbaka låg 10 procent av de svenska svenska pensionärerna under fattigdomsgränsen. För två år sedan riskerade 18,2 procent av alla svenskarna över
65 år att hamna under EU:s gräns för risk för fattigdom. Nu lever alltså hela 25,4 procent av de svenska pensionärerna över 75 år under den gränsen, det är skrämmande siffror säger Sami Sulieman.

Fler lär det bli

Hur mager mini-pensionen skall vara bestämmer politikerna. Så länge det finns flera pensionärsorganisationer än en och som inte går samman som en politisk påtryckargrupp så struntar politikerna i det mesiga opinionstrycket. Så länge andelen halvtidsjobb, deltidsjobb, instegsjobb, låglönejobb, springtimmar och vikariat får lov att stiga så försvinner arbetande personers möjlighet att tjäna in en någorlunda trygg hygglig pension.

Förlita dig inte på att enbart pensionen kommer att räcka till i framtiden utan börja lägga undan en slant var månad så tidigt du kan för att trygga din framtid hälsar Sami Sulieman.