Sami Sulieman - Start-ups och entreprenörskap

Att skapa Sveriges smartaste företagskort är en av många idéer som visionären och entreprenören Sami Sulieman från Malmö har vaskat fram. Sveriges tredje största stad har under åren fostrat flera profiler inom allt från politik till idrottsmän men frågan är om inte en ödmjuk doldis kan komma att bli den största av dem alla. Idag ligger fokus på innovation inom FinTech. Genom att läsa om Sami Sulieman på Crunchbase är att det möjligt att hålla sig uppdaterad om hans nuvarande projekt. Bland svenska start-ups har de största investeringarna i närtid gått till bolag inom FinTech, E-Hälsa och Marknadsplatser. Dessa områden är även de som spås ha mycket stor påverkan på hur tjänster konsumeras i framtiden.

Jag förstår entreprenörer och är villig att satsa på de som har bra idéer och koncept – Sami om framtida satsningar

Load More